Tool Header Banner

Groeicurve van je baby

Hoe worden de groeigrafieken berekend?

Groeidiagrammen zijn gebaseerd op groeicriteria die bepaald worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze zijn ontwikkeld aan de hand van kinderen die volgens de huidige internationale gezondheids- en voedingsrichtlijnen zijn grootgebracht. Prematuriteit, genetisch potentieel en etniciteit zijn enkele van de variabelen die niet werden onderzocht, maar waarmee artsen wel rekening houden bij de beoordeling van de groei van een kind.Child growth standards 

 
Groei in aantallen
Gemiddelde gewichtstoename

0-1 maand: 20-30 g/dag
0 tot 3 maanden: 0,6 tot 1,4 kg/maand
4 tot 6 maanden: 500 g/maand
7 tot 12 maanden: 250 g/maand
Gedurende de periode van 12-24 maanden zal het kind 1,8 - 2,3 kg aankomen.
In het algemeen verdubbelt het gewicht van het kind tussen 4 en 5 maanden, en verdrievoudigt het op de leeftijd van één jaar.

 
Gemiddelde groei
De lengte van een kind neemt in het eerste levensjaar met ongeveer 25 cm toe, waarna de groei na de leeftijd van 2 jaar afneemt. Groeicurves houden rekening met deze variaties in tempo. Daarnaast kunnen voeding, geslacht, gezondheidsproblemen en de lengte van de ouders de groei beïnvloeden.

Kinderen die vóór het einde van de zwangerschapstermijn zijn geboren, groeien anders, maar halen hun leeftijdsgenoten tussen de 2 en 3 jaar in. Om de groei van premature baby's te beoordelen, gebruiken artsen specifieke groeidiagrammen.

Om te berekenen waar jouw kindje zich op de groeigrafieken bevindt, voert je het geslacht, de geboortedatum, het gewicht en de lengte van jouw kind in.

(*) Verplichte velden

Geslacht *
Voeg het gewicht en de lengte van je baby toe

g

cm

Gewichtscurve

Lengtecurve