Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veelgestelde vragen COVID-19

 

Hieronder meer informatie betreffende de meest gestelde vragen omtrent COVID-19.

Ik maak me zorgen om besmet te raken met COVID-19. Hoe bezorgd moet ik zijn?

Dit is een vraag waar veel gezinnen momenteel mee zitten. De media laten een enorme hoeveelheid informatie over COVID-19 op ons los. Bij velen veroorzaakt dat angst en verwarring.
WHO (World Health Organisation) stelt dat als je in een getroffen gebied woont, het mogelijk is dat jijzelf of iemand anders in je gezin wordt blootgesteld aan het nieuwe coronavirus. Hoewel veel mensen – en dan vooral kinderen en jongvolwassenen – slechts milde symptomen ervaren, zijn er ook mensen die er erger aan toe zijn en naar het ziekenhuis moeten. Mensen met milde symptomen kunnen wel nog anderen besmetten. Dat betekent dat je je gezin en anderen het best kunt beschermen door zowel thuis als buitenshuis de basismaatregelen, zoals een goede handhygiëne, zoveel mogelijk thuis blijven, nauwgezet op te volgen. Zorg er ook voor dat je op de hoogte blijft en volg het advies van RIVM aangaande de beperkingen.
Het meest actuele advies van de WHO vind je hier:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

 

Wat zijn de risico's voor mijn baby of kinderen bij een besmetting met COVID-19 en hoe kan ik ze beschermen?

WHO stelt duidelijk dat er momenteel nog onvoldoende over COVID-19 bekend om met zekerheid te kunnen stellen hoe het virus baby's en kinderen binnen verschillende leeftijdsgroepen treft. Over het algemeen zijn er echter minder gevallen gemeld bij jonge kinderen en baby's dan in andere leeftijdsgroepen en lijkt de ziekte kinderen minder zwaar te treffen. Sommige mensen die de ziekte oplopen, kunnen ernstiger ziek worden en een longontsteking en zware ademhalingsproblemen krijgen. Vaak blijken die patiënten echter tot de oudere bevolkingsgroep te behoren of al aan een andere aandoening te lijden. Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan echter besmet raken en ziek worden. Daarom is het belangrijk dat je thuis en in het dagelijkse leven extra voorzorgsmaatregelen neemt om jezelf, je gezin en andere mensen om je heen zo goed mogelijk te beschermen.
 
De informatie die tot op heden door de WHO verstrekt is stelt dat jijzelf of je kind COVID-19 kan oplopen via anderen die met het virus besmet zijn of door besmette voorwerpen en vervolgens de ogen, mond of neus aan te raken. De ziekte gaat over van persoon tot persoon via kleine druppeltjes uit de neus of mond, die worden verspreid wanneer een besmette persoon hoest, niest of uitademt. Omdat deze druppeltjes op oppervlakken kunnen terechtkomen en het virus daar enige tijd kan overleven, is handhygiëne erg belangrijk om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en jezelf en je kind te beschermen. Zorg ervoor dat je je handen minstens 20 seconden met water en zeep wast alvorens je je kind oppakt en vraag ook aan anderen dat ze hetzelfde doen. Zorg ervoor dat jijzelf en de mensen om je heen de regels voor een goede luchtwegenhygiëne naleven. Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboog of in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek na gebruik onmiddellijk weg en was daarna grondig je handen.
 
Jonge kinderen kunnen moeite hebben om regelmatig hun handen te wassen en baby's hebben hiervoor uiteraard je hulp nodig. Integreer handenwassen op een speelse manier in hun dagelijkse routine, vooral wanneer ze van buiten naar binnen komen en voor en na het eten. Laat ze hun handen wassen met water en zeep of met een handgel op basis van alcohol.
 
Enkele tips van de WHO over hoe je het best je handen wast, vind je hier: 
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
 
Mensen kunnen COVID-19 ook oplopen door druppeltjes in te ademen die afkomstig zijn van een besmet persoon. Daarom is het erg belangrijk dat je minstens 1,5 meter afstand houdt van iedereen.
 
Om je kind in deze tijden extra goed te beschermen, is het belangrijk dat je het contact met mensen die mogelijk ziek zijn, tot een minimum beperkt. Neem je kindje dus niet mee op bezoek bij vrienden of familie, en vermijd (grote) bijeenkomsten. Een goede hand- en luchtwegenhygiëne is belangrijk voor iedereen die in contact komt met je kind. Dat is niet gemakkelijk, maar is op dit moment erg belangrijk om het risico op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Zorg er ook voor dat je op de hoogte blijft van de meest recente richtlijnen van het RIVM.
Het meest recente advies van de WHO kan je hier vinden: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Ik ben besmet met / heb contact gehad met iemand die besmet is met COVID-19. Wat kan ik doen om mijn kind te beschermen?

WHO geeft duidelijke richtlijnen over hoe je het verspreidingsrisico minimaliseert. Als je denkt dat je symptomen van COVID-19 hebt of contact hebt gehad met iemand die met het virus besmet is, kun je je kinderen en andere gezinsleden het best beschermen door zo weinig mogelijk in hun buurt te komen en er een goede hand- en luchtwegenhygiëne op na te houden om het risico van verspreiding te beperken. Dat kan een hele uitdaging zijn, maar het is erg belangrijk om de verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.
 
Als je positief bent getest op COVID-19 en thuis wordt verzorgd, is het belangrijk om je te houden aan de isolatierichtlijnen van het RIVM en de WHO. De WHO-richtlijnen omvatten meestal thuisblijven en het contact tussen jezelf en andere gezinsleden zoveel mogelijk beperken (de enige uitzondering is voor moeders die borstvoeding geven; zij worden aangemoedigd om borstvoeding te blijven geven, mits speciale voorzorgsmaatregelen). Het is aanbevolen dat je uit de buurt van andere gezinsleden in een afzonderlijke, goed te luchten kamer blijft, zorgt voor een goede hand- en luchtwegenhygiëne, en indien mogelijk een mondmasker draagt. Als je gevraagd wordt om een mondmasker te dragen, zorg er dan voor dat je weet hoe je het veilig kunt gebruiken en weggooien. De WHO beveelt ook aan om ander linnengoed en eetgerei te gebruiken dan de rest van het gezin. Reinig regelmatig alle mogelijk besmette oppervlakken en draag daarbij handschoenen en andere beschikbare beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat je weet hoe je deze veilig kunt gebruiken en weggooien. 
Meest recente richtlijnen van de WHO kan je hier terugvinden: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/

 

Ik heb meerdere kinderen. Als een van mijn kinderen COVID-19 heeft, hoe kan ik de anderen dan beschermen?

Het is nooit gemakkelijk wanneer een van je kinderen ziek is. In de huidige situatie is het ook volkomen normaal dat je je meer zorgen maakt dan anders. Als je kind ziektesymptomen vertoont, dan is het belangrijk om je huisarts te raadplegen. 
Als een van je kinderen symptomen van COVID-19 vertoont, contact heeft gehad met iemand die positief getest is op COVID-19 of zelf positief getest is en thuis wordt verzorgd, is het belangrijk om je te houden aan de isolatierichtlijnen van het RIVM. Dit omvat meestal thuisblijven en het contact met andere gezinsleden zoveel mogelijk beperken, met uitzondering van de persoon die voor de verzorging instaat. Het is aanbevolen dat je zieke kind uit de buurt van je andere kinderen in een afzonderlijke, goed geluchte kamer blijft en dat je let op een goede hand- en luchtwegenhygiëne. De WHO beveelt ook aan om besmette kinderen ander linnengoed en eetgerei te laten gebruiken dan de rest van het gezin, en dit na elk gebruik grondig te reinigen. Kinderen kunnen dit stressvol vinden en angst hebben door al het nieuws dat ze over het virus horen. Het is belangrijk dat het hele gezin daarin wordt ondersteund. Hieronder vind je enkele nuttige adviezen van de WHO om je met deze stressvolle situatie te helpen omgaan. Als je niet goed weet wat te doen, spreek er dan over met je huisarts of iemand anders die je goede raad kan geven.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2

 

Ik hoest. Moet ik een mondkapje dragen om mijn baby te beschermen?

Als je hoest of niest, is het aanbevolen dat je een mondkapje draagt wanneer je je baby oppakt en voedt. Als je een mondkapje draagt, is het erg belangrijk dat je weet hoe je het veilig kunt gebruiken en weggooien. Daarnaast moet je je ook blijven houden aan de regels voor een goede hand- en luchtwegenhygiëne.
 
De WHO heeft een uitgebreide gids opgesteld over hoe je een mondkapje op de juiste manier kunt gebruiken en weggooien, en wanneer het aangewezen is om er een te dragen. Je vindt deze gids op:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

 

Kan mijn kind besmet worden met COVID-19 door het eten van dierlijke producten, zoals vlees of eieren?

WHO stelt dat coronavirussen een grote familie van virussen vormen die vaak voorkomen bij dieren. Af en toe, zoals bij COVID-19, raken mensen besmet met een van deze virussen, waarna het wordt overgedragen op anderen. Mogelijke dierlijke bronnen van COVID-19 zijn nog niet bevestigd, maar we raden altijd aan om voldoende aandacht te besteden aan voedselveiligheid. Ga voorzichtig om met rauw vlees, melk, ongekookte eieren en dierlijke organen om besmetting van ander gekookt of ongekookt voedsel te vermijden, en eet geen rauwe of onvoldoende verhitte dierlijke producten. Zorg ook voor een goede handhygiëne wanneer je met deze voedingsmiddelen bezig bent. Raak je ogen, mond of neus niet aan en gebruik altijd apart keukengerei voor gekookt en ongekookt voedsel

 

Flesvoeding tijdens COVID-19

Ik geef mijn baby flesvoeding. Kan mijn baby via het product besmet raken met het virus?

Bij Nestlé houden we ons altijd aan strikte protocollen op het gebied van hygiëne en kruisbesmetting, en zorgen we ervoor dat al onze voedingsproducten veilig zijn en geen verontreinigingen bevatten. Het spreekt voor zich dat we in deze zorgwekkende tijden al onze protocollen hebben geëvalueerd en aanvullende maatregelen hebben genomen om te garanderen dat onze producten volkomen veilig zijn. Jij en jouw baby lopen geen risico om besmet te raken met COVID-19 via onze zuigelingen- en babyvoeding.
Als je je baby flesvoeding geeft, is het wel belangrijk dat je dezelfde hygiënevoorschriften naleeft die gelden voor moeders die borstvoeding geven.
WHO raadt aan je handen minstens 20 seconden grondig met water en zeep te wassen alvorens je de voeding of het flesje aanraakt en je je kindje oppakt. Zo beperk je het risico dat het virus door contact wordt overgedragen. Zorg er ook voor dat je eventuele verontreinigde oppervlakken regelmatig reinigt/desinfecteert alsook het materiaal dat je gebruikt bij het voeden van je kindje. WHO geeft ook aan dat indien je je te slecht voelt om je baby te voeden, je iemands hulp inschakelt om je te helpen en ervoor te zorgen dat die persoon zich aan dezelfde hygiënevoorschriften houdt.
Het meest recente advies van het WHO vind je hier: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

 

Moet ik mijn flesjes steriliseren, ook al staat in de bereidingsinstructies dat dat niet nodig is?

Ja, dat is zeer belangrijk. WHO raadt aan dat alles wat in aanraking komt met de voeding van je baby, zoals flesjes, spenen, schepjes, kommen, lepels, enz., gereinigd en gesteriliseerd of gedesinfecteerd moet worden. Reinig eerst alles in water en kook of steriliseer vervolgens alle accessoires die temperatuurbestendig zijn. De andere kun je desinfecteren met een geschikte alcoholoplossing. Als je niet goed weet wat je in je specifieke situatie moet doen, neem dan contact op met je huisarts of consultatiebureau. Hij/zij kan je alle advies geven die je nodig hebt.
Je kan het meeste recente advies van de WHO hier terugvinden: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Borstvoeding tijdens COVID-19

Ik geef mijn baby borstvoeding. Als ik besmet ben met COVID-19, wordt mijn baby dan ook besmet? Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn baby besmet raakt?

Voor jonge ouders kan borstvoeding veel uitdagingen met zich meebrengen en met name in deze periode ook angst veroorzaken. Zaken veranderen elke dag waardoor het moeilijk is om duidelijkheid over dit onderwerp te krijgen. Je kan jezelf steeds informeren met de laatste stand van zaken op de website van de WHO. Als je vragen hebt of bezorgd bent, is het belangrijk dat je advies inwint bij je huisarts of verloskundige. Laat je niet ontmoedigen. Wat deze ook mogen aanraden is het steeds uitermate belangrijk dat zowel jij alsook de persoon die je helpt met het voeden van je kleintje dezelfde handhygiënevoorschriften naleven. Dit voor en na het aanraken van materiaal. 
Hier vind je alle laatste informatie van de WHO in detail: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding


 

Zoeken

Niet gevonden
waar je naar op zoek bent?

Probeer onze nieuwe zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.